Privacy

Bescherming van persoonsgegevens en privacy


Natuurpunt Oude Spoorweg

Persoonsgegevens van leden, sympathisanten, correspondenten, ... worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Europese Verordening betreffende de GDPR (van kracht op 25 mei 2018).


Privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer: concreet


1. Natuurpunt Oude Spoorweg verzamelt persoonsgegevens, zoals naam, contactgegevens, geboortedatum, ... Er worden geen gevoelige gegevens zoals geaardheid, gezondheid, geloofsovertuiging, ... opgevraagd noch opgeslagen.


2. We gebruiken deze gegevens om je op de hoogte te houden van onze activiteiten, nieuws en standpunten via het tijdschrift natuur.oude spoorweg en de elektronische nieuwsbrief. Je gegevens worden enkel gebruikt om de Natuurpuntwerking te kunnen organiseren: administratie, communicatie, uitnodigingen, praktische info, promotie, enz.


3. Natuurpunt Oude Spoorweg verbindt er zich toe deze gegevens niet ter beschikking te stellen aan derden. Enige uitzondering: het doorgeven van nieuwe of gewijzigde lidmaatschappen aan Natuurpunt vzw.


4. Natuurpunt Oude Spoorweg verzamelt informatie in elektronische bestanden. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden en wordt zorgvuldig bewaard.


5. Betrokkenen over wie Natuurpunt Oude Spoorweg gegevens heeft verzameld, hebben steeds toegang tot hun persoonlijke gegevens. De betrokkenen kunnen hun persoonlijke gegevens te allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos opvragen en onjuistheden laten verbeteren of schrappingen laten uitvoeren. Daarvoor contacteren zij Natuurpunt Oude Spoorweg via e-mail: leden@natuurpuntoudespoorweg.be.


6. Voor onze elektronische communicatie maken we gebruik van MailChimp. Ieder kan zich te allen tijden uitschrijven uit de verzendingslijst. Daartoe is in elke mailing een link gegeven.


7.Natuurpunt Oude Spoorweg neemt passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is en zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Natuurpunt vzw


Voor het Natuurpuntlidmaatschap en de communicatie vanuit Natuurpunt vzw verwijzen we u naar de website van Natuurpunt.


Contact: webmaster@natuurpuntoudespoorweg.be                                                       Laatst gewijzigd 25-05-2018